و مواد غذایی قندی و نشاسته

آذر 21, 1400

درباره دیابت بیشتر بدانیم

دیابت براثر قطع تولید انسولین و یا عدم کارکرد مناسب آن در بدن به وجود می آید. انسولین هورمونی است که از لوزالمعده ترشح می شود […]