پیشگیری از پوکی استخوان را از دوران کودکی باید با رعایت یک رژیم غذایی مناسبی که میزان کلسیم مناسب را برای شکل گیری و استحکام بافت های استخوان تامین نماید

آذر 21, 1400

پوکی استخوان چیست؟

پوکی استخوان بیماری است که در آن تراکم بافت و در پی آن استحکام استخوان کاهش می یابد و خطر ابتلا به شکستگی استخوان افزایش می […]