کسب مهارت های جدید: یادگیری چیزهای تازه برای مغز یک مرهم و دارو است. این کار سلول های مغز را برای رشد تحریک می کند.

آذر 20, 1400

10 روش ساده برای پیشگیری از آلزایمر

بر اساس آمار جهانی هر هفت ثانیه یک نفر در سطح جهان و هر 12 دقیقه یک نفر در ایران به بیماری آلزایمر مبتلا می‌شود. تحرک: […]