کلینیک روانشناسی

شهریور 27, 1401

تله های فکری

تله های فکریتله فکری یعنی اینکه این مدل فکر چقدر ما را در دام می اندازد وچقدر به ما آسیب میزند. که گاهی تحریفات شناختی هم […]