که مجبور هستید در محلی بیحرکت بمانید، اندامهای پایینی و مچ ها را مرتب خم کنید

آذر 21, 1400

واریس پا چیست ؟

مهم‌ترین علت ایجاد واریس چیست؟ واریس نوعی اتساع غیرعادی و پیچ‌خوردگی ورید‌های سطحی است که به دلیل گردش خون غیرعادی در اندام‌ها ایجاد می‌شود. این عارضه […]