گوش ها باید در راستای شانه باشند و سینه به جلو و شانه ها به عقب کشیده شده باشن

آذر 21, 1400

نسل جدید تلفن های همراه

از زمانی که نسل جدید تلفن های همراه وارد بازار شده اند، کمتر کسی را می بینید که در طول روز چندین بار سرگرم بازی، شبکه […]