-4"پدر عزيز همسرتان را در دوران بارداري و  پس از زايمان و مراقبت از نوزاد حمايت كنيد"

آذر 21, 1400

مادر عزیز با مراقبت پیش از بارداری، سلامت خود و نوزادتان را تامین می کند

مراقبت پیش از بارداری مراقبت های پیش از بارداری مجموعه ای از بررسی ها و آزمایشهائی است که قبل از بارداری انجام    می شود تا عوامل […]