9 راهکار طبیعی برای افزایش سطح سروتونین در مغز

آذر 20, 1400

9 راهکار طبیعی برای افزایش سطح سروتونین در مغز

تحقیقات نشان می دهد که در ایالات متحده بیش از 60 تا 80 درصد مردم به ویژه زنان دارای سطوح پایین سروتونین هستند. به گزارش آوای […]