تیر 16, 1400

فایلهای آموزشی کارکنان

برای رزرو نوبت از سایت رسمی بیمارستان عسکریه استفاده کنید نگاهی سریع بر مهمترین تغییرات صورت گرفته در BLS ،ACLS،ROSC بر اساس گایدلاین ۲۰۱۵ تاکید بر […]
تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته احیاء نوزاد

شرح وظایف کمیته:  ایجاد هماهنگی بین متخصصین زنان و نوزادان در فرآیند احیاء نوزادان پایش تجهیزات و داروهای ترالی  و میزان مهارت پرسنلی در استفاده از […]