تیر 16, 1400

فایلهای آموزشی کارکنان

برای رزرو نوبت از سایت رسمی بیمارستان عسکریه استفاده کنید نگاهی سریع بر مهمترین تغییرات صورت گرفته در BLS ،ACLS،ROSC بر اساس گایدلاین ۲۰۱۵ تاکید بر […]
تیر 16, 1400

آئین نامه ترویج تغذیه با شیر مادر آئین نامه کمیته بحران و بلایا

شرح وظایف کمیته: بررسی و تعیین بحران ها و بلایا محتمل در منطقه تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا تدوین برنامه فراخوانی اعضاء […]